Marrón II

Sala de exposiciones CASA DELS ARTISTES

Lleida 2004